Welkom

Wij heten u bijzonder welkom bij de Nederlandse Gereformeerde Kerk De Burcht. Op deze site leest u het een en ander over ons als kerk. Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom tijdens onze zondagse kerkdiensten.
Op deze website kunt u zien dat er meer gebeurt dan alleen de zondagse kerkdiensten. Ook door de week hebben we diverse activiteiten.

U denkt misschien: Wat geloven jullie eigenlijk?'.Lees dan hier verder of neem contact met ons op.

 

 

Kerkdiensten op zondag 11 juni 2023

Op zondag 11 juni 2023 worden er twee kerkdiensten gehouden. U bent om 10:00 uur en om 16:30 uur van harte welkom in De Burcht.

Morgendienst

In de morgendienst zullen er ambtdragers bevestigd worden.
De tekst van de preek is Jesaja 40:11.

Middagdienst

In de middagdienst staat Psalm 84 centraal.

 


De kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. In geval van een storing bij kerkdienstgemist kan ook via youtube worden gekeken.
 
De liturgie kunt u bekijken door op de website in de linkerkolom op een dienst te klikken.

De collecte is bestemd voor Wycliffe bijbelvertalers. U kunt geven in de kerk in de collectezak, via de givt app of overmaken op rekening van de kerk NL31 RABO 0366 3486 12 t.n.v. Gereformeerde kerk Barneveld-Voorthuizen met vermelding van: collecte 11 juni 2023.

 
 
 

Kidspraise in het JFC

Op zondag 11 juni 2023 is er weer een kidspraise om 16 uur in het JFC. Het thema is "Wie is de sterkste". Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom!

Vrouwendag van 10 juni wordt uitgesteld tot september

Beste dames,

De vrouwendag van 10 juni 2023 wordt uitgesteld tot september. De datum volgt zo spoedig mogelijk.


We zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het programma. Dat zal er zo uit zien:

Lees meer: Vrouwendag van 10 juni wordt uitgesteld tot september

Geloofsbelijdenis op zondag 28 mei 2023

Op zondag 28 mei 2023 hebben twee jongeren in het openbaar hun geloof beleden, Aron en Bas, gefeliciteerd met jullie keuze!

In de pinksterpreek ging het ook over kiezen. Met Pinksteren is de Heilige Geest gekomen voor iedereen, maar toch moet je zelf kiezen om bij Jezus te horen. Maak die keuze doordat de Geest je insluit!

 

Nacht van gebed - 9 juni 2023

Bid jij 9-10 juni mee? 
Bid jij mee voor de Vervolgde Kerk? De Nacht van Gebed vindt plaats van vrijdagavond 9 juni 20.00 uur t/m zaterdag 10 juni 02.00 uur in het TWR Belevingscentrum aan de Stationsweg 6 in Barneveld (naast Kasteel Schaffelaar). Je kan zo binnenlopen, aanmelden is niet nodig.

Tijdens deze nacht volgen we het programma van Open Doors, we bidden en horen verhalen van over de hele wereld. We weten ons verbonden met de kerk wereldwijd en geloven in de kracht gebed.

 
 
 

De Nederlandse Gereformeerde Kerken: hoopvol onderweg in Gods wereld

“Wat gescheurd was, wordt weer heel”

Op 1 mei 2023 ontstaat een nieuwe kerkgemeenschap, voortkomend uit de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Ruim vijftig jaar lang hebben deze twee kerkgenootschappen naast elkaar bestaan. Op 1 mei 2023 gaan ze samen verder onder de naam Nederlandse Gereformeerde Kerken, afgekort NGK. Deze twee kerken slaan een bladzijde om. Er verschijnt een nieuwe pagina, een nieuw hoofdstuk waaraan ze samen verder schrijven.

Het nieuwe hoofdstuk begint niet met een blanco pagina. Regionaal vinden we elkaar in nieuwe verbanden en landelijk is er nu dus de nieuwe kerkgemeenschap. Maar plaatselijke kerken kunnen de tijd nemen die ze nodig hebben om aan deze nieuwe passage te beginnen, ze bepalen zelf de komende jaren hoe de eenheid vorm krijgt.

In onze gemeente betekent dat dat we verder gaan met nu twee zelfstandige gemeentes, t.w. Nederlandse Gereformeerde Kerk De Ontmoeting én Nederlandse Gereformeerde Kerk De Burcht. Vanaf 1 januari 2024 komt daar nog een zelfstandige gemeente bij nl. de Nederlandse Gereformeerde Kerk aan het Plein. Wij bouwen rustig verder aan samenwerking waar dat kan en nodig is maar blijven zelfstandige gemeentes.

Ergens in het grote en hoopvolle verhaal van schepping tot vrederijk heeft het ontstaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken een plaats. Jezus Christus, Gods Zoon die de liefde in eigen persoon is, is ook in het nieuwe hoofdstuk van deze nieuwe kerk de hoofdpersoon. Hij
regeert als koning vanuit de hemel, Hij is met zijn Geest aan het werk in deze wereld, in mensen en in kerken. Hij werkt toe naar zijn eeuwige rijk van vrede. Alles wat deze nieuwe kerk nodig heeft, mogen we van Hem verwachten.

Twee kerkgemeenschappen worden één en gaan samen een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis schrijven. Het zal mensen blij of juist verdrietig maken, of misschien laat het sommigen wel helemaal koud; in Gods verhaal spelen hele verschillende personages een rol.
God geeft ons aan elkaar om samen te ontdekken wat het betekent om uit genade en in vrijheid te leven. Met vallen en opstaan leren we om achter Christus aan te gaan en om te groeien in geloof, hoop en liefde. Met elkaar mogen we dat mooie verhaal waarin Jezus Christus de hoofdrol speelt doorvertellen: in woorden en in daden.

Meer informatie over de Nederlandse Gereformeerde Kerk De Burcht vindt u hier: https://ngkbarneveld.nl
Meer informatie over de Nederlandse Gereformeerde Kerk aan het Plein vindt u hier: https://www.kerkaanhetplein.nl

Podcast "Op hoop van zegen"

Vandaag online: Op hoop van zegen. Een podcast voor onze gemeente, gemaakt door Atze en Wilmer.
Om in gesprek te zijn, om verdieping te zoeken, om verbondenheid te ervaren.
 
In deze eerste periode zal de podcast helemaal gewijd zijn aan ‘vrouw en ambt’. We bespreken allerlei bijbelteksten en proberen wat meer grip te krijgen op deze discussie. De eerste aflevering gaat over man en vrouw in het begin – bij de schepping van de wereld.
 
Na de serie over vrouw en ambt gaan we eigenlijk pas echt beginnen met de podcast. We hopen allerlei elementen van ons gemeente zijn aandacht te geven en te bespreken, liefst ook met gemeenteleden aan tafel. We bidden dat God dit wil gebruiken in zijn Koninkrijk en voor de opbouw van onze gemeente. Op hoop van zegen!
 
De podcast "Op hoop van zegen" kan beluisterd worden op deze website en met behulp van de Scipio app.

Kerkdiensten

11 juni 2023
10:00  ds. A. Buursema
16:00  Kidspraise in het JFC
16:30  ds. R. Drop
18 juni 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp – Jeugddienst
16:30  ds. A. Buursema
25 juni 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
18:30  Dienst NGK

Activiteiten

24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema