Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Ga naar maand

Barneveld - br. J.J.D. Baas

Zondag, 14 April 2019, 10:00

Thema van de dienst: De intocht van de Koning.

N.a.v. Matt 21: 1 – 11


1. Naderen tot God:

a. NLB 280: 1, 4, 5 De vreugde voert ons naar dit huis.
b. Votum: gezongen
c. Zegengroet met gezongen Amen

2. God groot maken:

a. Opwekking 298: Hosanna in de hoge.
b. Psalm 24: 4,5 ZddT

3. Schuld belijden en genadeverkondiging.

a. Schriftlezing Psalm 32: 1 - 4
b. Zingen: GKB 157: Vader vol van vrees en schaamte.
c. Genadeverkondiging: Schriftlezing Psalm 32: 5
d. Zingen: Psalm 32: 1, 2 (Levensliederen)

4. Gebed om een zegen over de dienst.

5. Luisteren naar Gods Woorden

a. Lezen Zacharia 9: 8 – 10
b. Zingen: NLB 435: 1 Heft op uw hoofden poorten wijd.
c. Lezen: Matt 21: 1 – 11
d. Kinderlied: Opw voor kids 33 Hosanna, hosanna we maken een rij! (tekst zie onder)
e. Verkondiging: De intocht van de Koning
f. Gebed

6. Dank aan God

a. Psalm 118: 9, 10 ZddT
b. De wet van de liefde
c. Zingen: NLB 756: 1, 4, 6 Laat komen Heer uw rijk.
d. Dankgebed en voorbede
e. Collecte

7. Op weg met God

a. Zingen Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Kom Jezus kom!
b. Zegen met gezongen Amen.

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld