Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Ga naar maand

Voorthuizen - ds. H. van der Velde

Zondag, 19 Mei 2019, 10:00
 • Zingen: Gezang 304: 1-3 (Lvk), God is getrouw, zijn plannen falen niet
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: HH 234, Vader, mijn God, ik aanbid U
 • Gebed om Gods zegen
 • Kinderlied: Hemelhoog 222, Door de kracht…
 • Bijbellezing uit Johannes 14: 15-26
 • Zingen: Hemelhoog 294: 1-3, De Rivier
 • Lezing uit Johannes 16: 5-16
 • Luisterlied: Een weg naar U - Sela 
 • Verkondiging over Gods Bondgenoot in en onder ons
 • Zingen: Psalm 51: 5, Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht
 • Hemelhoog 274, Create in me a clean heart…
 • Mededelingen ouderling van dienst
 • Dankgebed en voorbeden
 • Kollectes - We luisteren naar Hemelhoog 352: 1-3, Jezus liefde voor mij..
 • Slotzang: Gezang 477: 1(LvK), Geest van hierboven…
 • Zegenbede
 • Amenlied: Gezang 239: 1,3 en 7(LvK), Kom Schepper-God, o heilge Geest.

Terug

Activiteiten

19 november 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 november 2019
17:00  Het Plein filmavond
23 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
26 november 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 november 2019
20:00  Stil zijn bij God
30 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
03 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
07 december 2019
15:00  ATB'en met Connect
10 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
11 december 2019
20:00  Stil zijn bij God

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld