Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Ga naar maand

Barneveld - ds. G. Zomer, Kampen - Viering Heilig Avondmaal

Zondag, 30 Juni 2019, 10:00

Welkom
Stil moment
Votum
Zegengroet
Amen
Zingen: Psalm 67 : 1, 3
Wet: Efeziers 4 : 21 b – 5 : 2 (Vanaf: ´Door Jezus wordt duidelijk …)
Zingen: Psalm 86 : 4, 5
Gebed + Zingen: Psalm 119 : 64 (Gebed voor het Woord)
Kinderen naar Bijbelklas
Inleiding preek
Lezen Efeziers 2 : 1-10
Verkondiging
Zingen: NGK 221 : 1, 4 Nu zingen wij getroost en blij
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 614
Viering Heilig Avondmaal:

 Lezing Formulier 5
 Na gebed zingen: NLB 381 : 1, 2 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
 Opwekking en formule
 Uitnodiging

 Tafel 1:
o Communie
o Handelingen 5 : 36-37
o NLB 381 : 3
 Tafel 2:
o Communie
o Handelingen 9 : 32 - 36
o NLB 381 : 4
 Tafel 3:
o Communie
o Handelingen 11 : 20 - 24
o NLB 381 : 5, 6

Zingen: NLB 412 : 1, 3 Wij loven U, o God
Zegen
Amen: NGK 247 : 7 Aan God de Vader gloria

Terug

Activiteiten

15 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
18 oktober 2019
09:00  Het Plein wandelt het Pieterpad - Zuidlaren - Pieterburen
19 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
22 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
23 oktober 2019
17:00  Het Plein filmavond
26 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
27 oktober 2019
20:00  Zingen bij de piano
29 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
02 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
03 november 2019
19:00  Young Connect - filmavond

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld