Agenda

Vorige maand Vorige dag Volgende dag Volgende maand
Bekijk per jaar Bekijk per maand Bekijk per week Ga naar maand

Barneveld - ds. P.P.H. Waterval, Harderwijk

Zondag, 21 Juli 2019, 10:00
 • Votum en zegengroet
 • Opw 609 U bent heilig
 • Opw 520 Wees mijn verlangen
 • Gods wil
 • LB 791:1,6 Liefde eenmaal uitgesproken.
 • Gebed
 • Sela  Dooplied
 • Bediening van de heilige doop
 • Ps 105:5
 • Bijbellezing: Matteüs 3:1-17
 • LB 524:1,2,4,5 Nu hij de doop ontvangt in de Jordaan (in beurtzang:1,5 allen; 2 vr; 4 m)
 • Kinderen naar de bijbelklas
 • Preek over Matteüs 3:13-17
 • Stilte/gebed
 • Opw 46 Vader ik aanbid U
 • Dank en voorbede
 • Collecte
 • Ps 150
 • Zegen

Terug

Activiteiten

22 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
23 oktober 2019
17:00  Het Plein filmavond
26 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
27 oktober 2019
20:00  Zingen bij de piano
29 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
02 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
03 november 2019
19:00  Young Connect - filmavond
05 november 2019
19:00  ATB'en met Connect
09 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
12 november 2019
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld