Kerkdiensten

Barneveld - br. J.J.D. Baas

Zondag, 15 Oktober 2017, 10:00

Thema: Bidden om Gods rijk/De knop om.
Matt. 6: 10a.

1. Naderen tot God
Votum: Psalm 121 PvN
Zegengroet met gezongen Amen
Lofzang op de Koning: Psalm 93 uit: ‘Zingend door de tijd’ Jan Mul
Erkennen van schuld:
Lezen: Efeziërs 2: 1 - 2
Zingen: GK 155: 1,3
Genade ontvangen: Efeze 2: 5,6
Zingen 155: 5, 6
Gebed.

2. Luisteren naar God
Bijbellezing 1: Jesaja 26: 1 - 4
Zingen: Psalm 46: 1
Bijbellezing 2: Handelingen 5: 12 - 16
Bijbellezing 3: Matt 6: 10 -15
Kinderlied: GKB 39 Als je bidt zal Hij je geven.
Bijbelklas
Tekst Matt 6: 10a Laat uw koninkrijk komen
Preek
Afsluitend gebed.

3. Dank aan God
Zingen: Nw Liedboek 756; 1 – 6
Levensregels in het rijk: Micha 6: 1 - 8
Zingen: Nw liedboek: 654: 1, 6 Zingt nu de Heer, stemt allen in.
Gebed en voorbede
Collecte

4. Op weg met God in zijn Rijk.
Zingen: Opwekking 134 Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
Zegen met gezongen Amen

Terug

Activiteiten

14 oktober 2018
20:00  Young Connect - Movie night
27 oktober 2018
14:30  Opvoedworkshops geloofsopvoeding
28 oktober 2018
20:00  Zingen bij de piano

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld