Rooster diensten

Barneveld - ds. H.S. van Hemmen, Ede

Zondag, 05 Mei 2019, 16:30
Votum/Zegen/Amen
Zingen: DNP 124:1,2,3
God is een God die bevrijd.
Gebed
Zingen: LB 618 / Opw 764
Hebreeën 2:14-18.
Opw 430
Lezen tekst: Hebreeën 2:14-18 (lector)
Zingen: Opw 430
Preek
Zingen: LB 727:1,2,3,4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gez 162:1,4
Gebed
Collecte
Zingen: Gez 111
Zegen

Terug

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld