Rooster diensten

Barneveld - ds. P.R. Barkema, Amersfoort

Zondag, 12 Mei 2019, 10:00

toewijden aan God

‘Votum en groet’ (Sela)

NLB 868 (‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’) 2, 3 en 5

luisteren naar God

gebed

BGT Hebreeën 2:11-18 (gemeentelid)

GK 218 (‘Lof aan Gods Zoon, die als het Lam’)

overdenking

schuilen bij God

gebed

Opwekking 629 (‘Als er vergeving is’) als luisterlied vanaf scherm of door band

voorbede

wandelen met God

collecte

DNP Psalm 103 (‘Prijs God, mijn ziel, voor al zijn zegeningen’) 3 en 4

zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld