Rooster diensten

Barneveld - ds. P.F. de Boer, Ermelo

Zondag, 14 Juli 2019, 16:30
 • Votum en Vredegroet.
 • Ps 138: 1,4 – Ik zal met heel mijn hart uw eer
 • Gebed.
 • Bijbellezing: Filippenzen 3:12-21.
 • Gz 67: 1, 2, 3 – Jezus heeft het hemelleven opgegeven
 • Tekst: Filippenzen 3:13-15.
 • Preek.
 • Stiltemoment na de preek
 • Gz 114: 2-a, 3-m, 5-v, 7-a – Groot is ’t heil dat Jezus geeft
 • Gz 179A – gezongen geloofsbelijdenis [wisselzang m/v]
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Ps 98: 3,4 – Laat voor de HEER uw psalmen horen
 • Zegen

Terug

Activiteiten

17 september 2019
19:00  ATB'en met Connect
21 september 2019
15:00  ATB'en met Connect
24 september 2019
19:00  ATB'en met Connect
28 september 2019
09:00  Het Plein wandelt het klompenpad Nederwoudsepad
15:00  ATB'en met Connect
01 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
05 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
08 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
12 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
15 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld