Rooster diensten

Barneveld - ds. P.F. de Boer, Ermelo

Zondag, 14 Juli 2019, 16:30
 • Votum en Vredegroet.
 • Ps 138: 1,4 – Ik zal met heel mijn hart uw eer
 • Gebed.
 • Bijbellezing: Filippenzen 3:12-21.
 • Gz 67: 1, 2, 3 – Jezus heeft het hemelleven opgegeven
 • Tekst: Filippenzen 3:13-15.
 • Preek.
 • Stiltemoment na de preek
 • Gz 114: 2-a, 3-m, 5-v, 7-a – Groot is ’t heil dat Jezus geeft
 • Gz 179A – gezongen geloofsbelijdenis [wisselzang m/v]
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Ps 98: 3,4 – Laat voor de HEER uw psalmen horen
 • Zegen

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld