Rooster diensten

Barneveld - ds. P.R. Baas, Apeldoorn

Zondag, 25 Augustus 2019, 16:30

1. Votum
2. Zegengroet
3. Zingen: LB 756 : 1, 2, 3 (Laat komen, Heer, uw rijk)
4. Gezongen gebed voor de prediking: GK 2006 Gez. 177
(Hoor trouwe Vader, ons gebed)
5. Schriftlezing: Openbaring 21 : 9 – 27
6. Zingen: GK 2006 74 (Als een bruid op haar mooist)
7. Tekst: Openbaring 21 : 9 – 14, 27
8. Verkondiging
9. Amenlied: LB 748 : 1, 3, 4, 5 (Het duurt niet lang meer tot de tijd)
10. Geloofsbelijdenis
11. Zingen: Opw. 770 (Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam)
12. Gebed van dank en voorbede
13. Collecte
14. Slotlied: LB 657 : 1, 3, 4 (Zolang wij ademhalen)
15. Zegen

Terug

Activiteiten

21 september 2019
15:00  ATB'en met Connect
24 september 2019
19:00  ATB'en met Connect
28 september 2019
09:00  Het Plein wandelt het klompenpad Nederwoudsepad
15:00  ATB'en met Connect
01 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
05 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
08 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
12 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
15 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
18 oktober 2019
09:00  Het Plein wandelt het Pieterpad - Zuidlaren - Pieterburen

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld