Rooster diensten

Barneveld - ds. G.F. de Kimpe

Zondag, 10 November 2019, 10:00
 • Votum: Psalmen voor Nu 121+Groet
 • Beginlied: Zoek eerst het koninkrijk (in canon)
 •  Lezing van de wet, en dan na de wet:
 • Create in me a clean hart
 •  gebed
 • Bijbellezen: Spreuken 4
 • Psalm 101: 1-3     
 •  Kinderlied: Meer en meer         
 •  Verkondiging n.a.v. Spr. 4:23
 • Na de preek:
 • Heer, maak ons vol van U  (projectlied 2015)
 •  Voorbeden, dank
 • Collecte
 • Slotlied: Opw. 689 Spreek, o Heer

Terug

Activiteiten

20 november 2019
17:00  Het Plein filmavond
23 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
26 november 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 november 2019
20:00  Stil zijn bij God
30 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
03 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
07 december 2019
15:00  ATB'en met Connect
10 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
11 december 2019
20:00  Stil zijn bij God
14 december 2019
15:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld