Rooster diensten

Barneveld - ds. A.O. Reitsema, Amersfoort

Zondag, 10 November 2019, 16:30
 • Votum, groet en amen
 • Psalm 93:1,2,3 (De HEER regeert, bekleed met majesteit)
 • Gebed
 • Lezen: Mat.14:13-33 zr. Annet Wilts
 • GK2017 Psalm 16a (Mijn God, ik kom naar U)
 • Tekst Mat.14:25-33
 • Preek
 • Ik zal er zijn (Sela)
 • Geloofsbelijdenis
 • LB 835:1-4 (Jezus, ga ons voor);
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • NLb 791:1,2,3 (Liefde, eenmaal uitgesproken)
 • Slotzegen / amen

Terug

Activiteiten

20 november 2019
17:00  Het Plein filmavond
23 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
26 november 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 november 2019
20:00  Stil zijn bij God
30 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
03 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
07 december 2019
15:00  ATB'en met Connect
10 december 2019
19:00  ATB'en met Connect
11 december 2019
20:00  Stil zijn bij God
14 december 2019
15:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld