Rooster diensten

Online kerkdienst (kerkdienstgemist.nl) - Jetze Baas - Pinksteren

Zondag, 31 Mei 2020, 10:00

Thema: Het nieuwe normaal

1. Instrumentaal intro:
2. Welkom en kaars aansteken.
3. Votum en zegen.
4. Lofprijzing:
    a. Psalm 97: 1, 2
    b. Hemelhoog 596: Laat het feest zijn in de huizen.
5. Gebed
6. Kindmoment met lied: God is Geest van Herman Boon(tekst zie onder)
7. Overdenking n.a.v. Handelingen 2: 1 – 13
8. Kort gebed
9. Zingen: NLB 687 Wij leven van de wind.
10. Gebed en voorbede
11. Collecte
12. Slotzang: Hh 679 Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
13. Zegen

Terug

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld