Rooster kerkdiensten

Br. J.J.D. Baas

Zondag, 27 December 2020, 10:00

Thema: Groot is uw trouw o Heer.

1. Welkom en mededelingen
2. Votum en zegengroet
3. Zingen: Opwekking 797: U roept ons samen
4. Gebed
5. Kindmoment & lied
6. Bijbellezing: Matt 2: 13 – 23
7. Zingen Psalm 130(PvN)
8. Verkondiging, tijdens de verkondiging GKN nieuw: 237: 3 Heer waar dan heen.
9. Kort gebed
10. Zingen: Hemelhoog 336: Groot is uw trouw, o Heer
11. Leven met God
12. Zingen: Psalm 90: 1
13. Voorbede
14. Collecte
15. Slotzang: Hemelhoog 344: Ik geloof dat God mijn Vader…
16. Zegen

Terug

Kerkdiensten

24 januari 2021
10:00  ds. A. Buursema - belijdenisdienst
31 januari 2021
10:00  br. G.A. Wieske
07 februari 2021
10:00  ds. W.M. Blijdorp

Activiteiten

21 januari 2021
08:00  Week van gebed voor eenheid
22 januari 2021
08:00  Week van gebed voor eenheid
23 januari 2021
08:00  Week van gebed voor eenheid
24 januari 2021
08:00  Week van gebed voor eenheid

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld