Rooster kerkdiensten

Ds. W.M. Blijdorp - Oudjaar

Donderdag, 31 December 2020, 19:30
 • Votum en groet
 • Psalm 93 (DNP) (De HEER is koning tot in eeuwigheid)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Opwekking 233 (God heeft een plan met je leven)
 • Lezen Spreuken 14,12 en 19,21
 • Preek over Spreuken 14,12 en 19,21
 • Opwekking 598 (Machtige Heer, grote verlosser)
 • Gebed
 • Collecte
 • Geloofsbelijdenis
 • GK 240, 2,3,5 (Op U kan ik vertrouwen)
 • Zegen

Terug

Kerkdiensten

24 januari 2021
10:00  ds. A. Buursema - belijdenisdienst
31 januari 2021
10:00  br. G.A. Wieske
07 februari 2021
10:00  ds. W.M. Blijdorp

Activiteiten

21 januari 2021
08:00  Week van gebed voor eenheid
22 januari 2021
08:00  Week van gebed voor eenheid
23 januari 2021
08:00  Week van gebed voor eenheid
24 januari 2021
08:00  Week van gebed voor eenheid

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld