Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema - belijdenisdienst

Zondag, 24 Januari 2021, 10:00
 • Votum en groet (sela)
 • zingen: NLB 216
 • schuldbelijdenis en genadeverkondiging
 • zingen: wat hou ik van uw huis HH 23
 • kindmoment
 • zingen: Jezus, ik wil U bedanken 
 • Gebed
 • lezen: Marcus 4
 • zingen: NLB 23b
 • preek Marcus 4, 1-20
 • zingen: Amazing Grace (engels)
 • Doop Manon
 • zingen: toon mijn liefde HH 401
 • gebed
 • zingen: 10.000 redenen HH 617
 • zegen

Terug

Kerkdiensten

07 maart 2021
10:00  ds. A. Buursema
10 maart 2021
15:30  ds. A. Buursema - biddag met extra aandacht voor de kinderen
19:30  ds. W.M. Blijdorp - biddag
14 maart 2021
10:00  ds. W.M. Blijdorp
21 maart 2021
10:00  br. J.J.D. Baas - jeugddienst

Activiteiten

07 maart 2021
16:00  Kidspraise, thema 'Dank U wel!'

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld