Rooster kerkdiensten

br. G.A. Wieske

Zondag, 31 Januari 2021, 10:00
  • Zingen: Een toekomst vol van hoop (sela)
  • Gebed
  • Kindermoment met lied: Jezus u bent Heer
  • Bijbellezing Marcus 5:1-20
  • Zingen psalm 56:3,4 (De Nieuwe Psalmberijming)
  • Verkondiging
  • Zingen Psalm 16 (psalmen voor nu)
  • gebed
  • Collecte
  • Luisterlied: Here’s my heart Lord (Lauren Daigle)

Terug

Kerkdiensten

07 maart 2021
10:00  ds. A. Buursema
10 maart 2021
15:30  ds. A. Buursema - biddag met extra aandacht voor de kinderen
19:30  ds. W.M. Blijdorp - biddag
14 maart 2021
10:00  ds. W.M. Blijdorp
21 maart 2021
10:00  br. J.J.D. Baas - jeugddienst

Activiteiten

07 maart 2021
16:00  Kidspraise, thema 'Dank U wel!'

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld