Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp

Zondag, 07 Februari 2021, 10:00

Votum en groet

Psalm 77, 5 en 6 (Zingend door de tijd) (Boven elke god verheven)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Bouw je leven op de Rots

Lezen Marcus 6

Preek over Marcus 6

Opwekking 590 (O mijn ziel, sta op en prijs je maker)

Gebed

Collecte

Psalm 145a (GK 145a) (God ik adem om van U te zingen)

Zegen

Terug

Kerkdiensten

07 maart 2021
10:00  ds. A. Buursema
10 maart 2021
15:30  ds. A. Buursema - biddag met extra aandacht voor de kinderen
19:30  ds. W.M. Blijdorp - biddag
14 maart 2021
10:00  ds. W.M. Blijdorp
21 maart 2021
10:00  br. J.J.D. Baas - jeugddienst

Activiteiten

07 maart 2021
16:00  Kidspraise, thema 'Dank U wel!'

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld