Rooster kerkdiensten

Br. G.A. Wieske - Jeugddienst

Zondag, 16 Mei 2021, 10:00
 • Zingen: GK 171:1 (wees stil voor het aangezicht van God..)
 • Votum en groet
 • Zingen: Gk 156: 1 en 4 (Heer ik kom tot U..)
 • Gebed
 • Kindmoment (Idelette)
 • Kinderlied: zo stevig als wat
 • Bijbellezing: psalm 44 en Romeinen 8: 18-39 (Anouk)
 • Filmpje (gemeenteleden over hun godsbeeld)
 • Verkondiging: de stilte van God…
 • Zingen: Opwekking 665 (ooit komt er een dag…)
 • Dankzegging en voorbede
 • Collecte
 • Slotlied: Jezus alleen (Sela)

Terug

Kerkdiensten

20 juni 2021
10:00  Ds. A. Buursema - Belijdenisdienst
27 juni 2021
10:00  Br. G.A. Wieske - jeugddienst
04 juli 2021
10:00  Ds. A. Buursema

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld