Rooster kerkdiensten

ds.W.M. Blijdorp

Zondag, 09 Oktober 2022, 16:30

Votum en groet

Zingen Psalm 24, 1,2 en 5 (De aarde is met al wat leeft)

Gebed

Inleiding op de bespreking

Bespreking in groepjes

Collecte

Zingen LB 912 (Neem mijn leven laat het, Heer)

Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema