Rooster kerkdiensten

br. D.J. van Diggele

Zondag, 23 Oktober 2022, 16:30
 • stil worden voor God
 • votum en groet
 • lb.217 (De dag gaat open voor het woord des Heren)
 • gebed
 • lezen Romeinen 15:4-13
 • npb.72:3a, 4v, 5a, 6m, 7a, beurtzang dus (Van zee tot zee zal Hij regeren)
 • tekst: Romeinen 15:13
 • Bediening van Gods Woord, halverwege zingen van of luisteren naar lied van Sela ‘Een toekomst vol
 • van hoop’
 • lb.526:1,2 (Juich voor de koning van de Joden)
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • lb.526:4 (Juich voor de koning van de volken)
 • gebed
 • collecte
 • gk.231 (Maak muziek voor God de Vader)
 • zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema