Rooster kerkdiensten

br. J.J.D. Baas - adventsvesper

Zondag, 04 December 2022, 16:30

1. Intochtlied: Als alles duister is. (kwartet)
2. Zingend votum en gesproken groet,beantwoord met gezongen Amen.
3. Psalm 80(met antifoon NLB 432b Uw God ziet uit naar het uur): Ant, vs 1, vs 5, Ant, vs 10, Ant
4. Gebed: gezongen Opwekking 125
5. Schriftlezing: Psalm 42 en 43
6. Zingen: Psalm 43: 3, 5
7. Gedicht: Laat maar even de tijd de tijd
8. Liedboek 444 Nu daagt het in het Oosten 1(A); 2(K), 3(A), 4 (K), 5(A)
9. Verkondiging: Het refrein van het verlangen naar God (nav Psalm 42: 6)
10. Orgel/piano solo.
11. Gedicht: Vervuld verlangen.
12. Zingen: DNP Psalm 42: 2,3 Alle dagen, alle nachten…
13. Gebed
14. Collectemoment.
15. Zingen: NLB 344 Klein credo.
16. Zegen.

Terug

Kerkdiensten

12 februari 2023
10:00  ds. A. Buursema – Viering Heilig Avondmaal
16:30  ds. G.F. de Kimpe
19 februari 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp - Jeugddienst
16:30  ds. M.H. Oosterhuis, Wezep
26 februari 2023
10:00  ds. A. Buursema
18:30  Dienst NGK

Activiteiten

18 februari 2023
19:30  SOOS Jo!n
25 maart 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema