Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema - 3e advent

Zondag, 11 December 2022, 16:30
 • Votum
 • groet
 • zingen: DNP 148
 • gebed
 • lezen: Hebreeën 1-2,4 en NGB art 12
 • Preek
 • Zingen: DNP 89, 1.4.5
 • gebed
 • collecte
 • geloofsbelijdenis: HH 344
 • zegen

 

Terug

Kerkdiensten

12 februari 2023
10:00  ds. A. Buursema – Viering Heilig Avondmaal
16:30  ds. G.F. de Kimpe
19 februari 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp - Jeugddienst
16:30  ds. M.H. Oosterhuis, Wezep
26 februari 2023
10:00  ds. A. Buursema
18:30  Dienst NGK

Activiteiten

18 februari 2023
19:30  SOOS Jo!n
25 maart 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema