Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema

Zondag, 26 Februari 2023, 10:00
Votum: Mijn hulp is van U, Heer (HH 38)
groet
zingen: Here, der Heren (HH 593) canon
gebed
kindmoment
zingen: projectlied
lezen: Marcus 6, 1-6
preek
zingen: Jezus, licht in de duisternis (opw 627)
leefregel
Zingen: Agnus Dei (HH 162)
Aandacht voor 1 jaar oorlog in Oekraïne
zingen: hoe kan er vrede in de wereld zijn
gebed (de kerken in Oekraïne die vluchtelingen opvangen en ondersteunen, de
predikanten, de gemeente van Tavrieske die volledig afgesloten is)
collecte
zingen: Jezus’ liefde voor mij (HH 352)
zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema