Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema

Zondag, 11 Juni 2023, 10:00
 • Votum en groet (sela)
 • zingen: NLB 216 (dit is een morgen)
 • gebed
 • kindmoment
 • zingen: HH 115 (liefde blijdschap, vrede)
 • Lezen: Jesaja 40.1-11, Johannes 10, 1-18
 • zingen: DNP 80, 1.2.6
 • Preek 
 • zingen: HH 23 (de Heer is mijn herder)
 • leefregel: Romeinen 12, 9-21
 • zingen: NLB 23b, 1.2.3
 • bevestiging ambtsdragers
 • zingen: NLB 416 (ga met God en Hij zal met je zijn)
 • gebed Startzondag, 
 • collecte
 • zingen: HH 51 (God, ik adem om van U te zingen)
 • zegen
   

 

Terug

Kerkdiensten

11 juni 2023
10:00  ds. A. Buursema
16:00  Kidspraise in het JFC
16:30  ds. R. Drop
18 juni 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp – Jeugddienst
16:30  ds. A. Buursema
25 juni 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
18:30  Dienst NGK

Activiteiten

24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema