Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp – Jeugddienst

Zondag, 18 Juni 2023, 10:00

Votum en groet

Psalm 105, 1,3,5 (Loof, loof verheugd de Heer der heren)

Opwekking 638 (Wie is als Hij)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied (Jezus is de goede herder)

Preek over verschillende bijbelgedeeltes (Exodus 3,13-15; Exodus 20,4-6; Psalm 78,1-8 en Lucas 14,25-27)

Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)

Bijdrage van de kring

Psalm 90, 1,2,8 (Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen)

Gebed

Collecte

Gods leefregels 

Opwekking 798 (Wij zijn het volk van God)

Zegen: Opwekking 845 (De Heer zegent en beschermt jou) 

Terug

Kerkdiensten

08 oktober 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. A. Buursema
15 oktober 2023
10:00  G. de Kimpe – Jeugddienst
16:30  ds. Z. van Hijum, Almere

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema