Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp

Zondag, 24 September 2023, 10:00

LB 413 (Grote God, wij loven U)
Votum en groet
Psalm 99,1,2 (DNP) (Koning is de HEER!)
Gods leefregels
Psalm 99, 3,4,5 (DNP) (Mozes was Gods stem)  
Gebed
Kindermoment
Kinderlied – Is je deur nog op slot
Lezen Exodus 40,34-Leviticus 1,1
GK 231,2,4 (Als een wolk die veertig jaren)
Preek over Leviticus 1,1
Opwekking 815 (Vul dit huis met uw glorie)
Bevestiging Christa en Willem – kerkbestuur
                Voorbereiding
                Vragen + antwoord + zegen
                Opdracht
                GK 177 (Heer U bent mijn leven)
Gebed
Collecte
Opwekking 734 (God, ik adem om van U te zingen)
Zegen

 

Terug

Kerkdiensten

08 oktober 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. A. Buursema
15 oktober 2023
10:00  G. de Kimpe – Jeugddienst
16:30  ds. Z. van Hijum, Almere

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema