Rooster kerkdiensten

br. J.J.D. Baas

Zondag, 01 Oktober 2023, 10:00
Volgorde voor de morgendienst in De Burcht Barneveld 1 oktober 2023
Thema: Mens, waar ben je?
N.a.v. Genesis 3:1 -9  
 
1. Naderen tot God:
  a. Votum: gezongen
  b. Zegengroet:Gezongen amen.
  c. Aanbidding en lofprijzing:
     i. DNP Psalm 8: 1, 3, 4 HEER, onze Heer, Uw naam is groot en machtig.
     ii. LB 216 Dit is een morgen, als ooit de eerste.
  d. Gebed om een zegen over de dienst.
2. Luisteren naar God:
  a. Moment voor de kinderen met als lied: LB 935 Je hoeft niet bang te zijn
  b. Lezen Genesis 2: 15-17; 3: 1-21
  c. Zingen: NLB 944: 1, 4 O Heer, verberg U niet voor mij. Gij weet het, ik ben bang voor U.
  d. Verkondiging: Mens, waar ben je? Nav Genesis 3:1-9
  e. Kort gebed
3. Dank aan God
  a. Zingen: Opwekking 695 Verberg mij nu.
  b. Leven uit genade: Romeinen 5: 18,19; Efeze 4: 25-32
  c. Zingen: Opw. 785 Ik bouw op Jezus, anders niet.
  d. Dankgebed en voorbede.
  e. Collecte
4. Op weg met God
  a. Zingen: GKB 233 Jezus vol liefde (in canon).
  b. Zegen met gezongen Amen.

Terug

Kerkdiensten

08 oktober 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. A. Buursema
15 oktober 2023
10:00  G. de Kimpe – Jeugddienst
16:30  ds. Z. van Hijum, Almere

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema