Bijbelklas

Bijbelklas voor kinderen uit groep 1 t/m 6

Voor de preek mogen de kinderen uit groep 1 t/m 6 de kerkzaal uit en krijgen ze op hun niveau een onderwerp aangeboden. Er wordt gewerkt met de methode van "Bijbel basics." De kinderen komen tijdens de collecte weer terug in de kerkzaal. 

Bijbelklas is iedere zondag tijdens de ochtenddiensten, behalve tijdens diensten met viering van het Heilig Avondmaal. Op de 1e zondag van de maand is er voor groep 5 en 6 geen Bijbelklas.

Bijbelklas voor kinderen uit groep 7 en 8

Op de eerste zondag van de maand is er tijdens de ochtenddienst Bijbelklas voor kinderen uit groep 7 en 8. Voor de preek gaan de kinderen naar de Bijbelklas en ze krijgen daar op hun eigen niveau een onderwerp uit de Bijbel aangereikt. Ook wordt er gebeden en gezongen. Het is fijn wanneer de kinderen hun eigen Bijbel meenemen. De kinderen komen tijdens de collecte weer terug in de kerkzaal.

Wat er, onder andere, in de Bijbelklas allemaal gedaan wordt kunt u hieronder lezen in de verslagen. 

Bijbelklas verslag - 22 oktober 2017

Vandaag ging de bijbelklas over de genezing van de verlamde man. Het thema was: gezond van binnen en van buiten. We leerden dat het het belangrijkst is dat Jezus onze zonden wil vergeven en dat hij ons dan van binnen gezond maakt. Jezus vergeeft eerst de zonden van de verlamde man en daarna als teken van zijn kracht geneest hij hem ook van buiten; de man kan weer lopen!

Werkje groep 3/4

Lees meer: Bijbelklas verslag - 22 oktober 2017

Bijbelklas 15 januari 2017

We waren met 11 kinderen en we baden voor hele zieke kinderen en dankten voor onze gezondheid. Het ging over het 6e gebod. We hebben hierover gepraat. We dachten dat we nooit gestolen hadden; want dat doen dieven! Maar... iets klein pakken van een ander is eigenlijk ook stelen! Oeps...!

Lees meer: Bijbelklas 15 januari 2017

Bij de HEER is mijn leven veilig

In de bijbelklas hebben we het verhaal van David en Goliath gehoord.  David vertrouwde op God! Dat lazen we ook in de psalmen die hij gemaakt heeft. Om dit te onthouden,  hebben de kinderen de tekst op een steen geplakt om mee naar huis te nemen.

Bijbelklas 15 november 2015 Noord groep 1-6

We waren met 5 grote en 5 kleine kinderen en dachten na over verschillende vragen. Het ging over de rustdag. Waarom zitten we vandaag niet op school? Hoe komt het dat we op zondag mogen uitrusten? Vinden jullie het fijn als het zondag is? Waarom wel/ waarom niet?
We leerden van elkaars antwoorden. Daarna luisterden we naar het verhaal hoe de HEER aan Adam en Eva de rustdag gaf en hoe Hij met hen praatte en wandelde in de tuin van de HEER. Ze waren zo blij en gelukkig omdat de HEER bij hen was!
De groten hebben een puzzel gelegd waaruit een Bijbeltekst tevoorschijn kwam die met rust te maken had.
De kleinen hebben een spelletje gedaan waardoor we kunnen merken hoe knap de Heer is, dat Hij ons oren en een mond en verstand heeft gegeven om goed na te denken, te luisteren en te spreken.
We wilden net gaan zingen, toen kwam de koster zeggen dat we de kerk in konden gaan…’t was fijn met de kids en zo lief, een meisje kwam even zeggen dat ze het ook heel leuk vond!

Bijbelklas 8 november 2015 Noord 1 t/m 3

We waren met 6 mannetjes. Iedereen kwam aan de beurt om iets te vertellen; soms waren dat leuke dingen, soms verdrietige dingen en soms ‘zaten die een beetje aan elkaar vast’.
We luisterden naar het verhaal van de schepping van Adam; hij mocht in de tuin van de Heer wonen en alle dieren namen geven, maar elk dier had een vrouwtje, Adam niet…De Heer maakte voor Adam ook een vrouw en samen genoten ze van de mooie tuin; ze mochten van alle bomen eten, behalve van de boom in het midden van de tuin, dat deden ze ook niet.
We zongen: “kijk eens naar de vogels”….en 1 van de kinderen wilde kuikentje piep zingen, maar dat ging niet zo goed….
We kregen een gekleurd papiertje met stukjes gezicht met ogen, een neus en een mond en mochten die gezichten zelf aftekenen met haren en oren enz.
Het was weer heel gezellig zo bij elkaar te zijn.

Bijbelklas groep 1-3 op 11 oktober 2015

We waren 8 kinderen en hebben eerst gebabbeld over de natuur. Wat hoort daar allemaal bij...bomen, bloemen, zee, wind, zon, sterren en nog veel meer.

We hebben geluisterd naar het verhaal dat ging over onze machtige Vader, Die dag en nacht, hemel en aarde, de zee en het droge, bomen, zon maan en sterren heeft gemaakt. Wow!
We zongen een liedje: "Zie de zon, zie de maan...".

Er waren veel bladeren geraapt: wat heeft onze Schepper die mooi gemaakt!
We hebben van allerlei kleuren bladeren een schilderij gemaakt; die plakten we op een A-4tje en we tekenden er van alles bij wat met het verhaal te maken heeft. Alleen nog geen dieren, want dat komt nog...volgende week...dan horen we daar meer over.

Het was fijn om zo gezellig bij elkaar te zijn, we zijn allemaal heel lief geweest!

Bijbelklas 20 september 2015

Op 20 september 2015  waren we bij de kleintjes met 16 broertjes en zusjes!  Het was echt gezellig. We hebben eerst met de bal een namenspelletje gedaan.

Toen vertelde Jannie over de schipbreuk van Paulus en alle mensen kwamen veilig aan land. Dat had de Heer  beloofd! We zongen 'je hoeft niet bang te zijn'  en 'dieper dieper dieper dan de zee'  met bewegingen. Het werkje was een mannetje in de golven die een reddingsboei kreeg toegegooid. Zo heeft onze hemelse Vader Jezus gegeven om ons te redden.

Een kaart van de koning en de koningin!

Vlak voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander hadden de kinderen van de Bijbelklas een kaart gestuurd aan de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane. En nu hebben de kinderen van de Bijbelklas  een kaart van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima terug gekregen.

Lees meer: Een kaart van de koning en de koningin!

Bijbelklas zondag 16 juni 2013

Groep 1 - 3

Het eerste lied wat we zongen- Vader ik aanbid U- kenden de kinderen.
Eerst verteld van een jongen die alles kon. Hij wilde steeds meer kunnen. Maar God kende hij niet. Toen werd hij ziek en in die tijd leerde hij God kennen en de Here Jezus liefhebben. Toen werd hij veel gelukkiger.
Hierna verteld van de rijke jongeling. En buiten het Ja/Nee spel gedaan.
Toen gevraagd wie een lied kende over Bijbellezen. De kinderen noemen Lees je Bijbel. En ze noemen nog een lied - De Heer is mijn huis- Eén meisje kent dit lied heel goed en krijgt alle kinderen mee. Een prachtig lied.
Hierna een boekenlegger gemaakt voor Vaderdag. Een tekst erop Psalm 1: 3 Ze mogen zelf een boom erop tekenen.
We hadden nog tijd over en hebben wat bewegingspelletjes gedaan.

Bijbelklas zondag 12 mei 2013

Groep 1 - 3

We hebben het gehad over de doortocht door de rode zee en hoe het volk daarna aan het mopperen was. Maar dat God voor hen zorgt en ze elke dag voldoende eten hadden.
Daarna hebben we een tekening gemaakt over wat we hadden besproken.
Veel kinderen hebben de doortocht getekend met een wolk die het volk leidt.

Pagina 1 van 3

Kerkdiensten

11 juni 2023
10:00  ds. A. Buursema
16:00  Kidspraise in het JFC
16:30  ds. R. Drop
18 juni 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp – Jeugddienst
16:30  ds. A. Buursema
25 juni 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
18:30  Dienst NGK

Activiteiten

24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema