Diaconalia

Op deze pagina staan berichten, oproepen e.d. van de diakonie.

Warme truiendag - 13 februari 2022

De Bijbel is een inspiratie voor leven in én met de schepping. Er wordt ons een leefstijl voorgehouden die recht doet aan mensen, de aarde, dieren, natuur en milieu. Onrecht maar ook uitputting, vernietiging en verontreiniging horen daar niet bij…

Klimaatverandering raakt steeds vaker kwetsbare gebieden. De groeiende aandacht hiervoor is goed en roept tegelijk de vraag op wat wij als kerk vanuit onze diaconale taak hieraan kunnen bijdragen, om zo een groene kerk te worden.

De komende tijd zal de diaconie op verschillende manieren aandacht geven aan; het recht doen aan mensen, de aarde, dieren en milieu. Dat begint met bewustwording, en met kleine stapjes.

Lees meer: Warme truiendag - 13 februari 2022

Opvang vluchtelingen Churchillstraat/Lijsterhof

Achter ons kerkgebouw zijn deze zomer een aantal huizen gebouwd voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Vanuit de diaconie is contact gezocht met andere kerken in Barneveld om te kijken hoe deze mensen een warm welkom konden geven.

Lees meer: Opvang vluchtelingen Churchillstraat/Lijsterhof

Classicale Diaconale Overleg - het werk van WorldVision

Afgelopen dinsdag 27 november j.l. is er opnieuw een ontmoeting geweest tussen de diakenen uit de classis, een zogenaamde Classicale Diaconale Overleg (CDO). Het doel van dit overleg is enerzijds om het diaconaat in de  eigen gemeente te versterken —en anderzijds kan een classicale samenwerking bovenlokale activiteiten en projecten mogelijk maken. Deelnemende gemeenten in dit overleg zijn: Almere, Barneveld-Voorthuizen, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Putten, Zeewolde

Nel den Boer en Rene Timmermans van WorldVision hebben ons deze avond op sleeptouw genomen en ons veel verteld en laten zien over het werk van WorldVision. In het nu volgende een samenvatting van deze bijeenkomst.

Lees meer: Classicale Diaconale Overleg - het werk van WorldVision

Verslag NLdoet klus

Een verslag  van een NLdoet klus op 16 maart 2012.

Lees meer: Verslag NLdoet klus

Kerkdiensten

08 oktober 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. A. Buursema
15 oktober 2023
10:00  G. de Kimpe – Jeugddienst
16:30  ds. Z. van Hijum, Almere

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema