Classicale Diaconale Overleg - het werk van WorldVision

Afgelopen dinsdag 27 november j.l. is er opnieuw een ontmoeting geweest tussen de diakenen uit de classis, een zogenaamde Classicale Diaconale Overleg (CDO). Het doel van dit overleg is enerzijds om het diaconaat in de  eigen gemeente te versterken —en anderzijds kan een classicale samenwerking bovenlokale activiteiten en projecten mogelijk maken. Deelnemende gemeenten in dit overleg zijn: Almere, Barneveld-Voorthuizen, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Putten, Zeewolde

Nel den Boer en Rene Timmermans van WorldVision hebben ons deze avond op sleeptouw genomen en ons veel verteld en laten zien over het werk van WorldVision. In het nu volgende een samenvatting van deze bijeenkomst.

Deze bijeenkomst “Meer dan het gewone?” Tijdens de voorbereiding hier bij stil gestaan. Wat roept het op? Doe maar gewoon. Een echt NL gezegde. Maar wat is gewoon? Wat betekent dit m.b.t. het geloof? Nel neemt ons mee op reis. Roeping? Avontuurlijke wens? Waarschijnlijk beide. Zoeken naar je plaats in je leven. Wat wil God van me? Ze (Nel) ging gewoon op pad en wanneer God andere bedoeling met haar zou hebben, zou hij dit wel laten weten. Jaren in het veld doorgebracht gekenmerkt door vertrouwen, hoop, geduld. Uitdagingen. Durven wij wel uit ons dagelijks-comfort te stappen? Wij zijn geroepen; mensen met een bijzondere missie. Hebben we alleen kritiek op andere mensen die hun nek uitsteken of....? Conclusie recent  EO-onderzoek:  christenen vallen nauwelijks op in de samenleving. Wat doen we met dit gegeven? Armoede komt meer dan 2000 keer voor in de bijbel. Wat vraagt God van ons in de strijd tegen armoede? Het boek ‘het Gat in het evangelie’. Dit broek laat zien de essentie van onze opdracht.  Het roept op tot een publieke relatie met de wereld. Het bevat diverse radicale uitspraken. Armoede en ongerechtigheid maken ons oncomfortabel.  Zie Spreuken 14. Ontwikkelingssamenwerking is een keus! We moeten kritisch blijven kijken aan wie en hoe we hulp geven. Alleen materiële hulp helpt niet. Hoop is in veel geval ontnomen. Nel ziet het na 10 jaar veldwerk als opdracht om om te zien en hulp te bieden aan duizenden  armen/hopelozen.  Missie WorldVision: ‘Kinderen in armoede verdienen een leven dat tot bloei komt’. Materieel tekort  is niet het ergste. Uitbuiting, uitsluiting, corruptie van de overheden leidt tot verstoorde identiteit en verlies van HOOP.  

WorldVision: christelijke gemeenschap voor kinderen. Ze zijn gericht op kleine groepen in de gemeenschap. Noodhulp of structurele hulp wordt geboden om kinderen HOOP te geven, via onderwijs, gezondheid, liefde van God, participatie van het kind.
Kindersterfte wereldwijd: 6,9 miljoen per jaar. Oorzaken, aids (3%), mazelen (2%), diaree (18%), longontsteking (19%), malaria (8%) e.a.  Meeste kinderen sterven binnen 40 dagen na de geboorte.  Betaalbare interventies kunnen helpen om dit aantal terug te brengen, zoals: muskietennet, zout/suiker, borstvoeding, vroedvrouwen, vaccinaties. De interventies zijn verkrijgbaar, maar hoe komt het dan dat er nog zoveel kinderen sterven? Dagelijks sterven honderden vrouwen. Geen/weinig opleiding/kennis om de oorzaken te voorkomen. “Ik ben weer iemand” gaf een vrouw uit de community aan nadat WorldVision daar enkele jaren aanwezig was. Hoop. Hoever zijn we afgeraakt van de openingstekst (Jacobus)? Hoe gewoon is armoede? Hoe gewoon is het dat wij rijk zijn? NL staat in de top-5 van rijkste landen. Samen kunnen we het verschil maken!
Nel sluit af met een zelfgemaakte video (moeder Maria en de eerste dagen van moeder en kind) in een van de community's en Mat. 5: “Wanneer u uw broeder alleen maar groet waarin bent u dan anders?”

Voor meer informatie over WorldVision kunt u o.a. terecht op www.worldvision.nl


1 Joh 3 : 16-19

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.

Kerkdiensten

08 oktober 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. A. Buursema
15 oktober 2023
10:00  G. de Kimpe – Jeugddienst
16:30  ds. Z. van Hijum, Almere

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema