Hermeneutiek en kerkgeschiedenis

De 4e avond van de hermeneutiek- lees-en-bespreekgroep ging over hermeneutiek en kerkgeschiedenis. Een bijdrage (hoofdstuk 4) – in het boek 'Gereformeerde hermeneutiek vandaag' – van prof. Erik de Boer.

Het blijkt dat er ook via oude en recente geschiedenissen met ons gecommuniceerd wordt. We krijgen allerlei boodschappen vanuit het verleden. Vaak staan die boodschappen, verhalen, in geschiedenisboeken, soms worden ze ons mondeling verteld, soms krijgen we er beelden bij via platen, schilderijen, gebouwen, voorwerpen uit de tijd van die verhalen. En zo krijgen wij een beeld. Och is het nog altjd de vraag of dat beeld echt klopt. Soms worden de verhalen uit het verleden immers geromantiseerd. Wordt er een mooi avontuur van gemaakt, terwijl het misschien wel een drama was. Het ligt er maar net aan, welk beeld de verteller of schrijver had. Dus worden we opgroepen om naar die historische verhalen toe toch altijd kritische vragen te stellen. Ook worden we opgeroepen om het verhaalde gebeuren te plaatsen in z’n tijd, en dus goed te kijken, hoe het gebeurde tóén overkwam op de mensen. Een voorbeeld dat in onze bespreking genoemd werd: waren de Geuzen helden, of waren ze geweldlegers? Dat hangt er maar van af, wie het verhaal vertelt. Was de ‘bron’ van het verhaal anti-Rooms en anti-Spaans, dan waren ze al gauw helden. Maar was de verteller zelf Rooms, dan kan hij juist vertellen hoe agressief en moordend ze soms huishielden. Bij een hermeneutische benadering van (kerk)geschiedenis vraag je je dus o.a. af, en probeer je erachter te komen, wat er áchter de overgeleverde geschiedenis schuil gaat, bijv. welke sympathieën of antipathieën. Maar de nieuwe hermeneutiek werkt altijd met twee polen. Niet alleen met de pool van het verhaal, de boodschap, maar ook met de pool van mijn persoon. Het verhaal komt immers naar mij toe. Hoe komt het bij mij binnen? Ook daar kan sympathie en antipathie een rol spelen. Als in onze eigen recente kerkgeschiedenis – dus van de GKV – er grote sympathie was voor K.Schilder, B.Holwerda en anderen, kan het zo maar gebeuren dat deze mensen eigenlijk niets meer fout konden doen. Ook in de geschiedenis van de 60-er jaren kan zich dat voordoen. Uiteraard aan beide zijden van het toenmalige kerkelijke conflict. Of het omgekeerde: iemand die ‘fout zit’, kan in feite niets goeds meer doen. We werden dan ook opgeroepen, om ons best te doen, mensen die vanuit de geschiedenis naar ons toekomen, sympathiek of niet, recht te doen. Ja zelfs, om ze lief te hebben. ‘Hermeneutiek van de naastenliefde’, wordt dit in het boek genoemd. Voor mij was dat nieuw: ook die naaste, die je nooit bent tegengekomen, en die je alleen via het geschiedenisboekje kent, kun je liefhebben en móét je ook liefhebben. Hij is en blijft op een bepaalde manier je naaste. Leerzaam!

Bovenstaande schreef ds. de Kimpe naar aanleiding van de 4e avond, waarin we het boekje 'Gereformeerde hermeneutiek vandaag' bespreken. Als door dit verslagje je interesse gewekt is en je wilt aanschuiven bij de volgende avond; weet dan dat je van harte welkom bent! Met het lezen van de inhoud van het verslagje kun je al prima de komende avond bijwonen. Tijdens deze avond kijken we ook naar een 'casus,' waarmee een aantal deelnemers aan deze groep zich bezig heeft gehouden. Zij hebben met hermeneutische blik vragen gesteld bij documenten uit de jaren-zestig rondom het kerkelijke conflict van die jaren. En wat hun bevindingen zijn, gaan we dan horen op de eerstvolgende avond.
Daarnaast hopen we op diezelfde avond - avond 5 - ook aandacht te geven aan het nieuwe hoofdstuk, dat is hoofdstuk 5. Dat gaat over hermeneutiek en de uitleg van het Oude Testament (prof. G.Kwakkel).

Wees van harte welkom op maandag 29 januari 2018, start om 20.00 uur in de kerk (eventueel koffie vooraf).

Als het je wat lijkt, ook als je niet aan alle avonden denkt, maar aan een paar, of als je gewoon een keer binnen wilt lopen om te kijken wat het is; geef het dan svp aan ds. de Kimpe door. Dit kan mondeling, telefonisch of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Als je het boek wilt aanschaffen kun je dat via Bert Wisse doen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

ps. nog wat meer info over hermeneutiek: Hermeneutiek lees- en bespreekgroep

Activiteiten

20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
30 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
03 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
06 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect
10 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
13 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect
17 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
20 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld