Afsluitende Alpha-cursusavond met gasten

Op 3 april jl. vond de afsluitende avond van de Alpha-cursus plaats. Een gezellige, boeiende avond waarvoor alle deelnemers mensen uit hun omgeving hadden uitgenodigd. Een aantal geïnteresseerden en vrijwilligers waren ook van de partij. De opbouw van de avond was grotendeels als een gewone cursusavond waardoor de gasten een goede indruk kregen van wat de Alpha-cursus inhoudt. Aan het eind van de avond vertelden twee deelnemers over hoe ze de cursus gevonden hebben en wat het met hen persoonlijk had gedaan. Dit was heel indrukwekkend en raakte een snaar bij de aanwezigen.

We zien uit naar een nieuwe Alpha-cursus in 2019. Iets voor u/jou?
Houd alphacursusvoorthuizen.nl in de gaten voor de precieze startdatum.

 

Mooi en dankbaar zijn we verder voor wat we tijdens de hele cursus hebben ontvangen:

  • Tien trouwe deelnemers die zich open stelden voor elkaar en voor God en zo geestelijk gegroeid zijn. Twee van hen wisten weinig tot niets van het christelijk geloof. Eén heeft zelfs de stap gezet om naar een kerk te gaan voordat we daar in de cursus aan toe waren. Het weekend over de Heilige Geest heeft de meeste inpact gehad.
  • 26 helpers: koffiedames, afwassers, klaarzetters, promo-medewerker, coördinators, opruimers en koks die zich op een praktische manier voor één of meerdere keren ingezet hebben. Door hun ondersteuning voelden de deelnemers en gasten zich welkom en geliefd en konden ze zich na een lange werkdag ontspannen en met een open blik en hart aan het serieuze deel van de avond beginnen.
  • Een trouwe groep bidders. Zonder voorbede en dankgebed kunnen we niet. Dat is ook nu gebleken.
  • Veertien afwisselende sprekers: veelal leden van de verschillende kerken, die betrokken zijn b ij deze Alphacursus. Deze mensen getuigden over het onderwerp van de avond vanuit hun eigen geloofen levenservaring. Daarnaast ook  twee keer
  • een dominee.
  • Een prachtig team: leiders die hun tijd wilden geven aan de deelnemers, hen in vriendschap en liefde wilden leren kennen en accepteren zoals ze zijn en leiding gaven aan de avond en de gespreksgroepen. Ieder van hen heeft, behalve veel gegeven, ook veel terugontvangen aan vertrouwen en liefde en geestelijke groei.

Activiteiten

20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
30 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
03 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
06 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect
10 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
13 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect
17 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
20 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld