BBQ – 28 oktober 2012 (wijk 5 Noord)

Zondag 28 oktober was het zover, eigenlijk de “officiële” start van de activiteiten in Wijk 5 – Norschoten. Natuurlijk zijn er al allerlei activiteiten van start gegaan, maar het leek ons toch goed om -nadat we dit vanwege verschillende redenen hadden moeten uitstellen- samen met elkaar te starten. Op de schitterende locatie van de fam. Blokland, ’t Hoefslag kwamen we na de middagdienst samen. Het was intussen al ver na 18:00 uur, donker, herfstachtig, kortom de ideale omstandigheden voor een Herfst BBQ!. De opkomst is fantastisch, meer dan 55, wat een zegen.

Samen hebben we terug gekeken naar het afgelopen jaar, wat is er veel gebeurd!. Gerhard staat stil bij zowel de verdrietige als blije dingen in het leven van een iedere in onze wijk. Daarbij lezen we kort uit Micha 7 (vs. 18-19) waarin God Zijn trouw laat zien, Hij blijft voor ons zorgen, of ontfermen zoals dat in Micha staat, wat eigenlijk veel meer omvat.

We hebben onze zorgen en blijde momenten van afgelopen jaar ook in ons gebed bij God gebracht. Daarnaast ook de zorgen en blijdschap van dit moment, zo zijn er ook een aantal broeders en zusters vandaag niet vanwege ziekte of andere zorgen, maar mogen we ook meevieren met de familie Heek, zij ontvingen een kind van God om voor te zorgen. Om met elkaar mee te leven hebben we voor al deze situaties een kaartje beschikbaar, met de namen van de aanwezigen zullen die naar de verschillende adressen gaan.

Verder nemen we nog even de gelegenheid om Marien en Ria en hun huwelijks jubileum even in het herfst zonnetje te zetten. Daarnaast bedanken we Herman en Edith voor het gebruik van hun locatie.

Ouderwets genieten van een heerlijke BBQ, met uiteraard een stukje vlees, maar ook geweldige salades (we hebben culinaire talenten in onze wijk!). Dat samen op een gezellige locatie zijn geweldige ingrediënten om met elkaar in gesprek te gaan. En daar was dan ook voldoende gelegenheid voor.

We sluiten de avond af met ijs, ondanks de herfst en het gure weer buiten. Intussen is het een warme ontmoeting geworden.

We bedanken in het bijzonder José, Tineke, Herman, Edith, maar daarnaast hebben veel mensen hier hun steentje aan bijgedragen en welke vorm dan ook. Terugkijkend … een fijne wijk bijeenkomst een goede start, een geslaagde avond. Dankbaar keren we terug naar huis door het gure weer, het is donker en regenachtig, het is echt herfst... maar met een warm gevoel.

tekst: Bob Boersema

foto's: Piet Hein Both

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld